Liczba odwiedzin strony: 31014 Osób na stronie: 9
 

Adwokacka kancelaria. Dzwonkowski Henryk

 
 
Adwokacka kancelaria. Dzwonkowski Henryk
 
Nowa 50
90-030 Łódź
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 110 poz. 764 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
Monitor Polski 2004 Nr 36 poz. 645 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 31 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;   2)   stanowisko...