Liczba odwiedzin strony: 31010 Osób na stronie: 5
 

Adwokacka kancelaria. Dzwonkowski Henryk

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 110 poz. 764 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29, poz. 189) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: "§ 19a.  Wymagań, jakie powinny być spełnione w zakresie izolacji przestrzennej, nie stosuje się do plantacji nasiennych roślin rolniczych założonych na podstawie dotychczasowych przepisów, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.". §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
Monitor Polski 2004 Nr 36 poz. 645 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 31 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;   2)   stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;   3)   stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;   4)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;   5)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;   6)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ropczycach;   7)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;   8)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;   9)   stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku. ________ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.
KRS 0000331409 - FUNDACJA EURO IMPULS
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA EURO IMPULS FUNDACJA 2009-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CZERWONEGO KRZYŻA 14/4 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA ŚRODA WIELKOPOLSKA ŚREDZKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000331409
KRS 0000331408 - TREZOR BIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TREZOR BIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-06-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻELAZNA 52 53-428 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000331408
KRS 0000331407 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI ZWIĄZEK ZAWODOWY 2009-06-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 148/150 02-624 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 273119548 0000331407
KRS 0000331406 - EUROKONTRAKT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EUROKONTRAKT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-06-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZGORZELECKA 7 58-500 JELENIA GÓRA M. JELENIA GÓRA M. JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000331406
KRS 0000331405 - STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W AUGUSTOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W AUGUSTOWIE STOWARZYSZENIE 2009-06-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
62 26-670 AUGUSTÓW PIONKI RADOMSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000331405